Apdrošināmā persona:

Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Dzimšanas datums / mēnesis / gads:
Apdrošināšanas teritorija:
visa pasaule 24h diennaktī
Izvēlētā programma:
 

 

Polises spēkā stāšanās datums:
vispirms izvēlieties programmu

Labuma guvējs:

Labuma guvējs:

Maksātājs:

Persona-maksātājs:
Maksātāja vārds:
Maksātāja uzvārds:
Maksātāja personas kods:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Klients piekrīt, ka viņa personas dati tiek nodoti apdrošinātājam šī darījuma izpildei (Vairāk)

Noteikumi: Nr. NGA 20 un Nr. BNGA 20 (Bērnu/skolēnu/jauniešu nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi)

A un "vienas dienas polise" segums – ja viena nelaimes gadījuma rezultātā tiek gūtas vairākas traumas, tad atlīdzība tiks samaksāta par smagāko traumu.
B, C, D un FIM segums – ja viena nelaimes gadījuma rezultātā tiek gūtas vairākas traumas, tad atlīdzība tiek izmaksāta par katru no tām.