Apdrošināmā persona:

Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Apdrošināšanas teritorija:
visa pasaule 24h diennaktī
Izvēlētā programma:
 

 

Polises spēkā stāšanās datums:

Maksātājs:

Persona-maksātājs:
Maksātāja vārds:
Maksātāja uzvārds:
Maksātāja personas kods:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Klients piekrīt, ka viņa personas dati tiek nodoti apdrošinātājam šī darījuma izpildei (Vairāk)

Noteikumi: NGL 08 - 2020 (A un vienas dienas polisēm), NGD 08 - 2020 (B, C, D un FIM polisēm)

*Medicīniskie izdevumi: Tiek segti neatliekamās medicīniskās palīdzības izdevumi - medicīniskais transports, pirmā vizīte ambulatorā ārstniecības iestādē, pirmās vizītes laikā ārsta izrakstītie pretsāpju medikamenti un pārsienamie līdzekļi, kas nepieciešami nelaimes gadījuma rezultātā. Ārstēšanās stacionārā netiek apmaksāta. Segums ir spēkā tikai Latvijas teritorijā. Ja negadījums ir noticis ārzemēs, tad medicīniskās palīdzības segums Latvijas teritorijā nav spēkā. Variantā D, ortozes līdz 55 EUR.

**Kosmētiskās operācijas: Tiek segti nelaimes gadījuma rezultātā radušies kosmētisko operāciju izdevumi. Segums attiecas uz operācijām, kas veiktas viena gada laikā pēc nelaimes gadījuma. Segums ir spēkā tikai Latvijas teritorijā