Apdrošināmā persona:

Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Apdrošināšanas teritorija:
visa pasaule 24h diennaktī
Izvēlētā programma:
 

 

Polises spēkā stāšanās datums:

Maksātājs:

Persona-maksātājs:
Maksātāja vārds:
Maksātāja uzvārds:
Maksātāja personas kods:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Klients piekrīt, ka viņa personas dati tiek nodoti apdrošinātājam šī darījuma izpildei (Vairāk)

Noteikumi: LV-01/01-02

A un "vienas dienas polise" segums – ja viena nelaimes gadījuma rezultātā tiek gūtas vairākas traumas, tad atlīdzība tiks samaksāta par smagāko traumu.
B, C un FIM segums – ja viena nelaimes gadījuma rezultātā tiek gūtas vairākas traumas, tad atlīdzība tiek izmaksāta par katru no tām.